برند آموزشی هتلداری و گردشگری ایران

کسب مقام برتر کشوری در سال 96

ارائه دهنده دیپلم رسمی آموزش و پرورش

در کوتاه ترین زمان

زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای

وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رشته ها

دوره های منجر به دیپلم

جزوات

همیار هتل

لوگوی آموزشگاه همیار هتل

مرکز آموزش فنی و حرفه ای هتل داری، گردشگری

صنایع غذایی، مدیریت خانواده، خدمات تغذیه ای و…

(خواهران و برادران)

مدیرعامل : زارعی

مشهد / فلکه برق (میدان بسیج) بین فدائیان 3 و 5

تلفن: 38532894 051

فاکس: 38584973 051

همراه: 09156463997